Да, може да се откажете от направена вече поръчка до 24 часа преди датата, за която е поръчана услугата. За целта е необходимо да се свържете с Domakini.bg по телефон или имейл, за да се уточнят промените. В случаите, в които имате абонаментен план и желаете възстановяване на парична сума. Сумата за възстановяване се преизчислява, като се приспадат реално извършените услуги от абонаментния план, по цени за единична услуга. В случай на отказ от поръчка, направен по-късно от 24 часа преди датата за посещение, услугата не може да се замени и парични суми не се възстановяват.