Всички наши услуги и цени, които са обявени на платформата на domakini.bg, се отнасят само за стандартното ежеседмично почистване. Към ежеседмичното почистване влизат само обзаведени апартаменти, в които се живее. В случай, че апартамента е прекалено замърсен като натрупан котлен камък, замърсени фуги на банята, то тези повърхности при стандартното ежеседмично почистване, няма да бъдат изчистени до блясък, това ще се случи след няколко стандартни почиствания.

Апартаменти за почистване след освобождаване/нанасяне от наематели/собственици се отнасят към основното почистване, за което се отправя индивидуално запитване и се дава индивидуална оферта. При основното почистване, всички помещения се издават напълно чисти.