В случай, че желаете по-кратка услуга от 4 или 8 часа, може да направите индивидуално запитване по имейл или телефон. Стандартно услугите на Домакини са предвидени с продължителност 4 часа и 8 часа. Опитът ни показва, че това време е достатъчно за пълноценно почистване и хигиенизиране на дома.

В случаите, при които сте поръчали услуга от 4 или 8 часа, но Ви се налага да я ползвате за по-кратко време, оставащите часове се губят, като не могат да се прехвърлят или възстановяват.