Всеки Потребител, може да се откаже от направена от него поръчка за услуга, до 17.00, но не по-късно от 24 часа, преди датата за посещение. При отказ от поръчка всеки Потребител дължи такса в размер на двадесет лева

При отказ от поръчка до 24 часа, преди датата за поръчка, всеки Потребител може да избере друга дата за извършване на услугата или да поиска възстановяване на паричната сума. Всеки потребител има право на едно отлагане на поръчка за един абонаментен план.

При отказ от поръчка, когато Потребителите първоначално са платили с банкови карти (дебитни/кредитни), възстановяването на паричните суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 работни дни.

При отказ от поръчка, когато Потребителите са платили по банков път, Потребителите, следва да предоставят банкова сметка, по която да бъдат възстановени, заплатените от тях парични суми, в срок от 14 работни дни.

Отказ от поръчка, подадени по-късно от 24 часа преди деня на посещениeто, не се приемат, като посещението не се възстановява или заменя.

При посочени от Потребителя грешен или неверен адрес за извършване на услугата и/или телефонен номер за контакт, когато персонал на Домакини е отишъл на грешен адрес в следствие на невярно подадена информация от Потребителя, платената от него парична сума за този вид услуга не се възстановява.

В случай, че домът на Потребителя представлява заплаха за персонала на Домакини, както и при злонамерени действия от страна на Потребителя, то Домакини си запазва правото по всяко време да откаже предоставяна на услуга на Потребителя.

Всеки потребител може да уведоми Домакини за решението си за отказ от поръчка, с писмо по електронна поща, фейсбук, или донесено в офиса писмо, което следва да съдържа имена, адрес, телефон, както и решение за отказ.

Всеки потребител може да използва и приложения Стандартен формуляр, който не е задължителен.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от поръчка