Всеки Потребител има право по всяко време да подаде рекламация, за предоставената услуга от Домакини, в случай, че услугата е извършена некачествено или Потребителя не е доволен от изпълнената услуга.

В случай на рекламация, Потребителят има право да претендира за:

  • По-качествено изпълнение на услугата, при следващо посещение;

  • Смяна на обслужващия персонал;

  • Повторно изпълненеие на услугата;

  • Възстановяване на част/или цялата сума за извършената услуга;

  • Други

Потребителят може да подаде рекламация, като уведоми Домакини за своите имена, адрес, телефон, както кратко описание на услугата, от която не е доволен.

Рекламацията може да бъде подадена с писмо, по имейл, фейсбук или изпратено по пощата, или донесено лично в офиса на Домакини

Всяка подадена рекламация се разглежда индивидулано и конфиденциално, единствено от управленските органи на Домакини. За всяка подадена рекламация се вземат индивидуални решения, относно подадените констатиции за рекламация.

Домакини разглеждат всички подадени рекламации, индивидуално, с повишено внимание, добросъвестно и с необходимата отговорност и коректност, като Домакини се свързват с всеки Потребител по имейл, телефон, фейсбук или пощенски адрес.

За всяка удовлетворена рекламации от Домакини се изготвя документ в два екземпляра, единия от който се изпраща на Потребителя по имейл или пощенски адрес.

При възстановяване на част или цялата сума за извършена поръчка, в случаите при които Потребителите първоначално са платили с банкови карти (дебитни/кредитни), възстановяването на паричните суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 7 дни.

В случаите, при които Потребителите са платили по банков път, следва да предоставят банкова сметка, по която да бъдат възстановени, заплатените от тях парични суми.

Потребителят може да използва и формуляр, който му е предложен от Домакини, приложен по-долу, който не е задължителен:

Стандартен формуляр за рекламация