Основното почистване, включва всичко, което е предварително договорено. При основното почиване всичко трябва да се получи напълно чисто. Цените при основното почистване са индивидуални и зависят от степен на замърсяване и помещения за почистване.

.