Сигурност при посещение

Обикновено всяко първо посещение  е съпроводено с редица въпроси, неизвестности и притеснения. Домакини гарантира за сигурно и качествено изпълнение на предоставените услуги. Всички служители на Домакини преминават редица интервюта и обучения, благодарение на което можем да гарантираме висок професионализъм при спазване на пълна конфиденциалност. Нашите принципи са в основата на нашата работа.

Нашите изисквания

При всяко първо посещение е добре да се дадат указания и напътствия относно местоположението на уредите и принадлежностите за почистване. В случай, че имате конкретни изисквания относно почистване на уреди и техника, споделете Вашите предпочитания с нашия персонал.

На всяка домакиня следва да бъде осигурен достъп до Вашия имот. Необходимо е да бъдат осигурени препарати и кърпи, които ще се използват за почистването на дома. Във всеки дом се използват наличния инвентар, който е предварително осигурен от Вас.

Вашите изисквания

Добре е нашата домакиня да бъде запозната с Вашите изисквания и очаквания още при първото посещение. По този начин в бъдеще могат да бъдат избегнати редица уточняващи въпроси, относно Вашите предпочитания.

В случай, че имате конкретни изисквания относно почистването може да ги обсъдите с нашата домакиня. Този метод на комуникация за Домакини е изключително важен, тъй като ние получаваме обратна връзка за Вашите предпочитания. Домакините от своя страна се чувстват спокойни и уверени, когато знаят точно какво се изисква и очаква от тях. Това способства за един пълноценeн и качествен процес на работа.

Напускане на дома

Всеки собственик е длъжен да подсигури сигурността на своя дом. Имотът може да бъде, заключен от съсед, заключен с код или по друг начини. Всяка Домакиня следва да бъде предварително уведомена за начините на заключване на имота. Отговорността относно сигурността на имота се носи от собственика.