Сигурност

Услугите предоставени от Домакини по почистване на дома са качествени и сигурни, извършени от отговорни и утвърдени служители на компанията. Всички служители на Домакини са преминали през стриктен подбор и проучване на персонала.

Качество

В Домакини държим 100% на качествено почистване на всеки дом. Това е приоритет на компанията. След всяко почистване, се стремим да получаваме обратна връзка от клиента, относно изпълнените услуги. Всички случаи се разглеждат при спазване на пълна конфиденциалност, като Домакини гарантира коректно отношение.

Професионално почистване

Всички служители на Домакини преминават през редица обучения, относно спецификите на почистване на различните повърхности, плотове и материали. Всяка домакиня е запозната с различните видове препарати, кърпи и почистващи препарати.

Работа с уреди

В Домакини е обърнато специално внимание относно работата и почистването на съвременни уреди. Нашите Домакини са запознати с функционалността и начините на работа на съдомиялни (съдомиялни и перални не се пускат от Домакини), прахосмукачки, кухненски роботи, фурни, телевизори и монитори. Обърнато е специално внимание на важността и спецификите при почистването и работата с тези уреди.

Свеж и красив дом

В Домакини се стремим всичко да бъде почистено и подредено. Всеки предмет да бъде поставен на определеното за него място. Крайният резултат след всяко почистване е Вие да получите един чист дом, в който да се чувствате спокойни и удовлетворени.